Janji Mulut

Perjanjian lisan

Masih ramai yang mengamalkan budaya janji lisan atau oral agreement atau kontrak secara lisan. Kalau dahulu, ‘janji mulut’ adalah perkara biasa kerana kepercayaan yang diberikan oleh pihak-pihak sangat kuat. Amanah yg diberikan dipegang dgn kuat. Bagaimana pula dgn keadaan sekarang? Perjanjian berlisan ini masihkah bole di amalkan? Tepuk dada tengoklah situasi dan keadaan.

Masih ramai diperdayakan oleh pihak2 tertentu dek kepercayaan yang diberikan.


Kesannya pihak yang berhak telah hilang haknya.

Apa yang penting untuk elakkan situasi begini? Jika antara kita berhasrat utk memberi janji, berniat untuk mengamanahkan seseorang dan/atau memasuki kontrak/perjanjian, pastikan:

1. tuliskan janji / kontrak / amanah walaupun atas sekeping kertas;
2. Tandatangani kontrak / janji tersebut:
3. Pastikan ada saksi;
4. Simpan dgn baik dan sesalinan disimpan dgn orang yg dipercayai.

Tindakan di atas bukan bermaksud oral agreement ini tidak bole diguna pakai dan juga tidak sah.

Malah, kontrak lisan ini disahkan dalam akta kontrak. Tetapi untuk mengelakkan dari kemaslahatan / kesukaran yg akan berlaku, tidak salah kita berjaga-jaga.

Antara keburukan janji lisan:
1. Hanya pihak2 yang membuat janji sahaja yg mengetahui dan boleh buktikan kewujudannya, bagaimana jika salah seorang telah meninggal?
2. Keturunan atau ahli keluarga akan bersengketa kerana tidak mengetahui perkara sebenar yang berlaku antara ibubapa dan datuk moyang mereka;
3.kemungkinan untuk mendapatkan hak kita semakin tipis kecuali bukti lain yg diperolehi kuat;

Serta banyak lagi keburukan yang tidak dinyatakan di sini.

Tetapi ada juga perjanjian walaupun bertulis, masih tidak menjaga hak2 pihak2, kenapa?

1. Kerana tidak memahami kesan dan akibat apa yg ditulis;
2. Apa yang ditulis / subject matter tidak sama dan tidak lengkap sebagaimana dijanjikan.

Untuk elakkan, baca dahulu dan fahami apa yg akan di tandatangani.

Berapa lama proses jualbeli rumah (completion date)?

How long is the sale transaction process?

Proses jualbeli hartanah/rumah adalah bergantung kepada kes itu sendiri. Tetapi standart period adalah tiga (3) campur satu (1) bulan.
Atau dengan kata lain 3+1. Di mana tiga bulan adalah masa tetap yang dihadkan untuk penyempurnaan jualbeli (completion date), dan satu bulan tambahan akan diberikan kepada pihak-pihak untuk penyempurnaan.

Commencement date atau tarikh mula transaksi juga dikira secara berbeza:-

-kes yang mempunyai geran individu (individual title):
jika pajakan / leasehold : 3 bulan dikira dari tarikh peguam memperolehi kelulusan pihak berkuasa;
jika pegangan bebas / freehold: 3 bulan dikira dari tarikh perjanjian disetemkan

-kes yang tiada geran individu iaitu geran masih atas nama pemaju (master title):
3 bulan dikira dari tarikh peguam mendapat surat pengesahan / persetujuan (confirmation) dari pihak pemaju perumahan (developer)

*Sekiranya kes tidak dapat diselesaikan dalam masa 4 bulan maka pembeli perlu meminta kebenaran dari penjual untuk masa tambahan.

Bila kena bayar bank?

Persoalan biasa yang ditanya oleh client biasanya ‘bila saya kena bayar bank ye?’, ‘bila saya mula bayar kat bank untuk loan rumah ni?’.

Jangkamasa biasa dalam proses jual beli rumah adalah dalam masa tiga (3) bulan. Tapi 3 bulan tersebut akan bergantung kepada kes bila ia akan dikira. Dalam 3 bulan tersebut, proses yang akan terlibat adalah:

1. pengeluaran cek yang pertama oleh bank pembeli kepada bank penjual (sekiranya penjual masih mempunyai hutang bank); dan

2. pengeluaran cek yang kedua oleh bank pembeli kepada peguam penjual.

Setelah berlaku proses 1. di atas, maka bulan seterusnya, pembeli perlu membuat bayaran pertama kepada bank. Jangan risau sekiranya, kes jualbeli anda dah tertangguh selama 5 bulan atau lebih, selagi proses pertama di atas belum berlaku maka anda belum perlu bayar kepada bank.

Ibarat kata, A meminjamkan RM100 kepada B, B hanya akan membayar balik duit tersebut sekiranya dia telah menerima RM100 tersebut. Jika B belum terima RM100 tersebut, dia tak perlu buat bayaran apa-apa kepada A.

 

Pentadbiran Harta Pusaka

Apa itu harta pusaka?
-Merupakan harta peninggalan si mati termasuk lah harta alih dan harta tak alih.
Apa itu harta alih?
-Merupakan harta yang boleh dialih dari satu tempat ke satu tempat yang lain, contohnya: kereta, perabot, rumah, duit, pakaian dan lain-lain.
Apa itu harta tak alih?
-Merupakan harta yang tidak boleh alih atau kekal di tempatnya contoh: rumah, tanah, sawah, bendang, telaga, dan lain-lain.

Apa bezanya harta pusaka berwasiat dan harta pusaka tidak berwasiat?
Harta pusaka berwasiat: si mati meninggalkan harta dengan membuat wasiat bahawa hartanya itu akan dibahagikan kepada orang-orang yang telah si mati tentukan dan hartanya juga telah dikenalpasti sebelum si mati meninggal dunia.
Di dalam agama islam, si mati hanya boleh mewasiatkan harta tidak lebih dari 1/3 dari hartanya juga telah dikenalpasti sebelum si mati meniggal dunia.
Bagi orang bukan islam (non muslim), wasiat yang dibuat adalah sah walaupun kesemua hartanya diberikan kepada orang yang bukan warisnya selagi ia tidak bercanggah dengan peruntukan di dalam akta pentadbiran harta pusaka dan ia tidak di cabar oleh waris si mati.
Harta pusaka tanpa berwasiat: si mati meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat atau tidak membuat wasiat atau tidak sempat menyediakan wasiatnya.

Apa itu harta pusaka kecil?
Harta alih atau tak alih yang bernilai tidak melebihi RM 600,000.00 misalnya:

1. Tanah sahaja<600,000.00
2. Tanah dan rumah<600,000.00
3. Tanah dan rumah dengan harta alih seperti motokar,wang tunai,barang kemas<600,000.00
Apa itu harta pusaka biasa?
1. Harta alih sahaja bernilai lebih kurang RM 600,000.00 contoh wang simpanan, saham, tunai dan barang kemas;
2. Harta tak alih misalnya tanah bernilai lebih RM 600,000.00;
3. Tuntutan kontigensi di bawah akta undang-undang sivil 1956.
Apa itu ‘PROBET’?
Ia merupakan tindakan untuk memperakukan dan mengesahkan sesuatu wasiat yang di tinggalkan oleh si mati, tujuan probet adalah untuk memberi pengiktirafan kepada sesuatu wasiat yang sah di sisi undang-undang.

MATI MENINGGALKAN HARTA PUSAKA

1. Hartas pusaka kecil dan tanpa wasiat-nilai harta alih tidak>rm 600,000.00 semuanya

Pejabat penyelesaian pusaka kecil pejabat tanah

• Ada pertikaian
• Tiada pertikaian

BICARA
• Penyelesaian => pembahagian
• Rayuan

2. Harta pusaka biasa berwasiat atau tanpa wasiat-harta alih sahaja tanpa kira nilai harta jika harta alih dan tak alih >rm 600,000.00

Mahkamah tinggi/majistret sbg.pen.pendaftar kanan

• Ada pertikaian
• Tiada pertiakaian

BICARA

KEPUTUSAN

• Selesai
• Rayuan

Maklumat/dokumen yang penting semasa membuat permohonan untuk pentadbiran harta pusaka.
• Surat perakuan kematian/pengisytiharan mahkamah,
• Senarai waris-waris si mati- nama, no.k.p, tali persaudaraan(menurut surat faraid bagi orang islam) dan alamat.
• Senarai harta pusaka dan nilaiannya / jumlahnya:
1. tunai, wang simpanan, saham, barang-barang kemas;
2. gaji, pencen, kwsp, insurans nyawa;
3. tuntutan di bawah akta undang-undang sivil 1956(seksyen 7 & 8); dan
4. butir tanah & rumah, kenderaan bermotor ( no. Geran,mukim,lot,jenis rumah.)
• Senarai hutang si mati(yang diketahui)
1. Belanja urusan jenazah, keranda, bayaran kubur, bayaran untuk membakar jenazah,dll.(disokong dengan resit).
2. Hutang-piutang sah seperti baki pinjaman kenderaan, sewa beli, pinjaman kenderaan, kes-kes sivil, dsb, nama-nama si piutang.
• Surat wasiat(jika ada)
• Surat faraid(bagi orang islam sahaja)
• Sijil nikah bagi janda, balu, sijil kelahiran bagi waris yang tidak layak memohon kad pengenalan

AMANAH RAYA BERHAD.

Apakah prosedur untuk memohon pentadbiran terus (summary administration) di Amanah Raya Berhad?

1. Ketua pegawai eksekutif dibenarkan mentadbir harta pusaka yang mempunyai harta alih yang tidak melebihi RM 600,000.00 di bawah seksyen 17 akta perbadanan amanah raya 1995 tanpa surat pentadbiran daripada mahkamah tinggi atau pejabat tanah daerah.ini di buat sekiranya tiada apa-apa permohonan dibuat oleh man-mana pihak lain.

2. Waris-waris atau sesiapa sahaja yang mempunyai kepentingan dalam harta pusaka simati yang tidak melebihi RM 600,000.00 dalam bentuk harta alih sahaja boleh memohon kepada amanah raya berhad untuk menjadi pemegang kuasa.

3. Waris-waris hanya perlu mengisi dan mengemukakan borang permohonan dengan maklumat yang lengkap dan dokumen-dokumen yang membuktikan kematian si mati.

4. Sebaik sahaja permohonan diterima, amanah raya berhad akan memprosesnya dengan mengeluarkan satu pengisytiharan bagi mentadbir harta pusaka tersebut.

5. Amanah raya berhad diberi kuasa untuk menghasilkan aset-aset yang berkenaan bagi tujuan pembahagian.

6. Setelah menjelaskan bayaran duti pusaka (bagi kes-kes kematian sebelum 1 november 1991 sahaja) hutang pusaka dan menolak fee bagi amanah raya berhad, baki aset akan dibahagikan menurut faraid (bagi orang islam), Akta pembahagian(bagi orang bukan islam) atau secara persetujuan antara waris-waris yang berkenaan.

7. Peruntukan undang-undang ini (seksyen 17 akta perbadanan amanah raya 1995) adalah sangat berkesan bagi kes-kes tuntutan kemalangan maut jalanraya di mana waris-waris si mati bercadang mengambil tindakan di bawah seksyen 7 dan 8 akta undang-undang sivil 1956.

PROSES PERMOHONAN UNTUK PENTADBIRAN DAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL
• Mengumpul maklumat penting
• Pemohon mengisi dan menfailkan borang A di pejabat tanah
• Permohonan diproses oleh pejabat tanah-borang B diisi dan dikirimkan kepada pendaftar mahkamah tinggi.
• Penyiasatan dijalankan oleh pegawai penempatan/penghulu dsb.
• Sijil faraid diperolehi daripada majlis agama islam atau kadi.
• Pengesahan daripada pendaftaran pusat mahkamah tinggi-borang C
• Notis perbicaraan oleh pegawai penyelesaian-borang D
• Perbicaraan oleh pegawai penyelesaian pusaka kecil
• Perintah pembahagian-borang E,F
• Bantahan atau kaveat-borang N
• Tempoh rayuan 14 hari daripada tarikh perintah
• Rayuan 14 hari daripada tarikh perintah
• Rayuan ke mahkamah tinggi(borang K2,K1,K3)
• Keputusan rayuan
• Pendaftaran perintah di pejabat tanah.

sumber : Bar Council Malaysia

Info asas pembelian rumah

BUYING A HOUSE

1. ELIGIBILITY
All Malaysian citizens are free to purchase houses within Malaysia save for low-cost houses which can be applied for through the relevant land offices or registries based on the relevant rules for eligibility.

Houses built on Malay reserved land can only be purchased by Malays. Thirty percent of each housing project is to be reserved for bumiputra, purchasers who enjoy 5% to 8% discount on the purchase price.

Foreign purchasers are subject to the approval of the Foreign Investment Committee(FIC) of the Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department based on the FIC “Guidelines on the Acquisition of Properties in Malaysia by Foreign interest”.

2. TITTLE
There are two categories of titles:-
• Freehold-which gives the owner perceptual ownership:
• Leasehold-which allows the owner to stay in possession only for a specific period.
When the specified period ends, ownership reverts back to the authority which issued the title.

Generally, a house is issued a title for the piece of land on which the house is erected; and an apartment is issued a strata title for the specific area on the specific floor of the building in which the apartment or condominium is located.

A search can be done at the relevant lands office or registries to determine whether the title is encumbered. A search can be done on the master title on which the whole or part of the housing project is erected.

3. FINANCING
Bank and other financial institutions have different packages of housing loans to assist house buyers in their purchase. Pursuant to a recent Bank Negara guideline, house buyers can now only obtain housing loans of up to a maximum of 60% of the purchase price for the purchase of a second or subsequent house.

Other than financing from a bank or financial institution, the Employees Provident Fund (EPF) currently provides two schemes of withdrawal for its depositors prior to attaining the age of 50:-

• For purposes of buying or building a house or a shop house consisting of a residential unit, depositors can withdraw the difference between the purchase price and the loan obtained plus 10% of the purchase price, or 30% of the total amount deposited in the EPF whichever is lower;
• For purposes of reducing or settling housing loans (i. e for one property only), depositors can further withdraw 20% of the total amount deposited in account no. 2 with the EPF, or the amount of the housing loan remaining outstanding, whichever is lower after a period of 5 years from the first withdrawal and thereafter at 5- year intervals.

Setting Up Legal Firm

Thinking of setting up your own law firm?

The first thing you have to do is:-

1. take a pen or pencil;
2. take a piece of paper or more;
3. write your intention and make it as your paperwork (Kertas kerja)

What should have in your paperwork?

1. your firm’s name;
2. place to be operated;
3. date of commencement;
4. what are the procedures or steps to be taken;
5. any other information which can be a guideline for you to carry on with this intention; and the important thing is
6. what should be the cost for the above.

  • Dengan doa & tawakkal, teruskan bermula dengan plan di atas.

 

First Time Appear In Court

For chambering student who has gone through a short called, he or she can appear before the judges in certain court. Tips for the first timer:-

1. interview your master or other lawyer first on the situation;
2. get to know your case ie what is your client’s and/ or your office’s instruction, status of the case and when is the last mention date;
3. if your office’s instruction is to find a lawyer to mention on your behalf (MOB) as you have no locus to appear, then do not hesitate to ask from any lawyer surrounds you;
4. if anything happen, please call your office to get further instruction